Zadanie1
Na ekranie odległym o 75 cm od soczewki skupiającej dwu wypukłej otrzymano powiększony dwa razy obraz świecącej litery L:
a)Oblicz zdolność skupiającą soczewki
b)Oblicz współczynnik załamania materiału z którego wykonano soczewkę jeżeli R1=R2+0,27m
c)Oblicz wysokość obrazu litery jeśli jej rzeczywista wysokość wynosi 4 cm
d)Podaj cechy otrzymanego obrazu
Zadanie2
Po 25h w próbce pozostało 25 % początkowej liczby jąder pewnego izotopu. Jaki jest czas połowicznego rozpadu tego izotopu?
Zadanie3
Oblicz szybkość z jaką zostanie wyrzucony elektron z niklowej płytki oświetlonej światłem o długości fali 200 nano metrów. Praca wyjścia elektronów z próbki wynosi 5 elektro/woltów nV.

1

Odpowiedzi

2009-03-29T13:08:03+02:00
Zadanie 1
c) h1/h2=x/y ===> h2= 2h1 h2=8cm
d)obraz jest powiekszony, odwrocony, rzeczywisty

a) 1/x+1/y=Z
Z=1/0,75+1/1,5=2D

b)Z=(n-1)(1/R1+1/R2)
2D=(n-1)(1/R+1/R+0,27)
n=(2/(1/R+1/R+0,27)+1

zad 2
czas połowicznego rozpadu wynosi 25/2=12,5h