Odpowiedzi

2009-11-30T17:37:40+01:00
Stańczyk
Kazanie Skargi
Polonia - Rok 1863
Rejtan – Upadek Polski
Unia Lubelska
Stefan Batory pod Pskowem
Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem
Zawieszenie dzwonu Zygmunta
Śmierć króla Przemysła II
Bitwa pod Grunwaldem
Hołd pruski
Jan III Sobieski pod Wiedniem
Wernyhora
Joanna d'Arc
Założenie Akademii Lubrańskiego w Poznaniu
Bitwa pod Racławicami
cykl Dzieje cywilizacji w Polsce
Zaprowadzenie chrześcijaństwa
Konstytucja 3 Maja 1791 r.
. Carowie Szujscy na sejmie warszawskim
254 2 254
2009-11-30T17:38:57+01:00
1. Stańczyk
2. Kazanie Skargi
3. Polonia - Rok 1863
4. Rejtan – Upadek Polski
5. Unia Lubelska
6. Stefan Batory pod Pskowem
7. Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem
8. Zawieszenie dzwonu Zygmunta
9. Śmierć króla Przemysła II
10. Bitwa pod Grunwaldem
11. Hołd pruski
12. Jan III Sobieski pod Wiedniem
13. Wernyhora
14. Joanna d'Arc
15. Założenie Akademii Lubrańskiego w Poznaniu
16. Bitwa pod Racławicami
17. cykl Dzieje cywilizacji w Polsce
18. Zaprowadzenie chrześcijaństwa
19. Konstytucja 3 Maja 1791 r.
20. Carowie Szujscy na sejmie warszawskim
183 4 183
2009-11-30T17:40:30+01:00
Są to np:
-Śmierć króla Przemysła II
-Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony
-Unia Lubelska
-Stefan Batory pod Pskowem
-Bitwa pod Grunwaldem
-Hołd pruski
-Bitwa pod Racławicami
-Zaprowadzenie chrześcijaństwa
-Konstytucja 3 Maja 1791 r.
-Wyrok na Matejkę

Tutaj masz pełno: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Matejko/Index.htm
71 3 71