Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-30T23:39:34+01:00

Specyficznym zjawiskiem w okresie średniowiecza były herezje.

Wiele kontrowersji budzi udział Kościoła w zwalczaniu sekt. Działał zupełnie odwrotnie niż nauczał – zamiast miłości i miłosierdzia, uczynił wiele zła.

W 1150 r. herezja stała się już zjawiskiem powszechnym. Z punktu widzenia wiary ludzi świeckich było to jedno z najbardziej znaczących novum tego okresu. U schyłku XII w. herezja do tego stopnia się wzmogła, że zaczęła wywierać głęboki wpływ na poglądy ortodoksyjne, w końcu zaś uruchomiła w celu przeciwdziałania jej straszną machinę inkwizycji.

Najczęstszą karą dla heretyków, orzekaną przez miejscowe władze świeckie lub tłum było spalenie na stosie.

W późniejszym okresie herezje zwalczał nie tylko Kościół, ale również państwo, gdyż heretycy odrzucali istniejący porządek społeczny.

W chrześcijaństwie początkowo jako herezję określano wybiórczą interpretację Pisma Świętego – eksponowanie jednych prawd wiary w połączeniu z pomijaniem innych. Według definicji Tomasza z Akwinu herezja (kacerstwo) polega na odrzuceniu w mniejszej lub większej części depozytu wiary – nauki danego Kościoła dotyczącej kwestii wiary.

----wikipedia hasło : herezje ----- Najpoważniejsze heretyckie doktryny w chrześcijaństwie------ i masz tam całe multum do wyboru herezji np. bogomilizm, gnostycyzm, kataryzm i cała masa innych.