Z drutu o długości 60 cm zbudowano szkielet ostrosłupa prawidłowego. określ jaką długość ma krawędź boczna jeśli podstawa jest:
a) kwadratem o boku długości 3cm
b)sześciokątem o boku długości 4cm
c)trójkątem o boku długości 1dm
d)stukątem o boku długości 0,2mm » Odpowiedz «

2

Odpowiedzi

2009-05-28T18:06:19+02:00
A)3×4=12cm -boki kwadratu
60-12=48
48÷4=12cm krawędz
b)4×6=24
60-24=36
36÷6=6
6 dług krawędzi
c)1dm-10cm
10×3=30
30÷3=10
dług kraw 10cm
d)0,2mm=0,02cm
0,02×100=2
60-2=58
58÷100=0.58
0,58cm dług boku
2009-05-28T18:09:29+02:00
A) (60cm-4*3cm):4=(60cm-12cm):4=12cm
krawędź ma długość 12cm
b) (60cm-6*4cm):6=(60cm-24cm):6=36cm:6=6cm
c) (60cm-3*1dm):3=(60cm-3*10cm):3=30cm:3=10cm
krawędź wynosi 10cm
d) (60cm-100*0,02mm):100=(60cm-100*0,02cm):100=(60cm-2cm):100=0,58cm
krawędź ma długość 0,58cm