Pomozcie mi prosze
Będąc w Anglii, chcesz zaoszczędzić na opłatach za mieszkanie i poszukujesz osób chętnych do wspólnego zamieszkania. Napisz ogłoszenie w tej sprawie. Zamieść nastepujace dane:
-czego dotyczy Twoje ogłoszenie
-gdzie znajduje się i jakie jest Twoje miezkanie
-kim jesteś (np. wiek narodowość, cechy osobowe, zainteresowania)
-z kim najchetniej chciałabyś zamieszkać

1

Odpowiedzi

2009-11-30T17:55:41+01:00
My name is Agnieszka P.
I wanted to rent an apartment for five months I was a student 2 years
I'm pretty quiet, calm girl.
Studying the English language teacher.
It has twenty-two for years I took a vow.
I live in Poland until they find an apartment in England.
I would like to live with a student is not necessarily so, she studied English.
My number is 51107362 / 0126518962
You're welcome to contact us.

po polsku

Nazywam się Agnieszka P.
Chciałam wynająć mieszkanie na pięć miesięcy jestem studentką 2 roku
Jestem dość spokojną, opanowaną dziewczyną .
Studiuje na nauczycielkę języka angielskiego.
Ma lat dwadzieścia dwa za rok będę brała ślub.
Mieszkam w Polsce dopóki nie znajdę mieszkania w Anglii.
Chciałabym mieszkać ze studentką nie koniecznie żeby studiowała angielski.
Mój numer to 51107362 / 0126518962
Proszę bardzo o kontakt.