Prosze odpowiadać na wszystkie pytania i odpowiedzi muszą zawierać obliczenia :) Tabelę prosze wykonać w Point'cie xDde JESZCZE RAZ : BARDZO ZALEŻY MI NA OBLICZENIACH ! Baardzo prosze o pomoc :):) to na jutro wiec jak najszybciej :):)

1. Na wadze laboratoryjnej zauważono pustą menzurkę. Jej masa wynosi 0,25 kg. Do menzurki wlano 150cm³ cieczy i ponownie menzurkę zważono. Teraz masa jest równa 0,388kg.
a)Oblicz gęstość cieczy wlanej do menzurki.
b) Na podstawie tabeli gęstości sprawdz jaka to była ciecz.

2.Jaką gęstość ma kamień o objętości 400 cm³, którego masa wynosi 1,6kg?

3. Przedstaw na wykresie zależność masy powietrza od jego objętości.
4.Oblicz objętość cegły o masie 2,5 kg której gęstość wynosi 5g/cm³.
5. Oblicz masę deski dębowej o wymiarach 140cm* 15cm*4cm.
6.Oblicz masę powietrza zawartego w balonie o objętości 0,4m³


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T18:39:16+01:00
1. DANE:
m₁=0,25kg
V=150cm³
m₂=0,388kg

SZUKANE:
ρ=?

m₃=m₂-m₁
m₃=0,388kg-0,25kg
m₃=0,138kg
m₃=138g

m₃=V×ρ
ρ=m₃/V
ρ=138g/150cm³
ρ=0,92g/cm³

OLIWA

2. DANE:
V=400cm³
m=1,6g=1600g

SZUKANE:
S=?

m=V×g
ρ=m/V
ρ=1600g/400cm³
ρ=4g/cm³

3. Obliczenia:

1m³×1,29kg/m³=1,29kg
2m³×1,29kg/m³=2,58kg
3m³×1,29kg/m³=3,87kg
4m³×1,29kg/m³=5,16kg
5m³×1,29kg/m³=6,45kg
6m³×1,29kg/m³=7,74kg
7m³×1,29kg/m³=9,03kg
8m³×1,29kg/m³=10,32kg
9m³×1,29kg/m³=11,61kg
10m³×1,29kg/m³=12,9kg

WYKRES - http://img268.imageshack.us/img268/8157/wykresc.png

4.DANE:
m=2,5kg=2500g
ρ=5g/cm³

SZUKANE:
V=?

m=V×g
V=2500g×5g/cm³
V=12500cm³

5. DANE:
a=140cm
b=15cm
c=4cm
ρ=0,8g/cm³

SZUKANE:
m=?

V=a×b×c
V=140cm×15cm×4cm
V=8400cm³

m=V×g
m=8400cm³×0,8g/cm³
m=6720g
m=6,72kg
2 5 2