Odpowiedzi

2009-11-30T17:59:00+01:00
M = 400 kg
F = 400 N
v0 = 0
t = 5s
v = ?

a = F / m
a = Δv / t = v / t
v / t = F / m
v = F * t / m
v = 400 * 5 / 400 = 5 m/s)