Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-30T17:56:08+01:00
Ustanowienie tolerancji religijnej przez cesarza Konstantyna Wielkiego spowodowało, że chrześcijaństwo osiągnęło przewagę w krajach imperium rzymskiego i w 380 roku stało się jego religią państwową. Wolność religijna umożliwiła zorganizowanie się chrześcijaństwa w skali całego imperium. Sobory potwierdziły chrześcijańską wiarę w Trójcę Świętą, a w szczególności boskość Syna Bożego (Sobór Nicejski w 325 roku) i Ducha Świętego (Sobór Konstantynopolitański I w 381 roku) oraz wiarę w 2 natury w Chrystusie, boską i ludzką (Sobór Chalcedoński w roku 451), jak też godność Marii jako Matki Bożej (Sobór Efeski w 431 roku). Umieszczenie stolicy cesarstwa w Konstantynopolu przyczyniło się do wzrostu znaczenia biskupów, a potem patriarchów tego miasta.
4 4 4
2009-11-30T17:57:31+01:00
Religia chrześcijańska zyskała wielu zwolenników po śmierci Jezusa Chrystusa. On przez swoje życie głosił ludziom całą prawdę o Królestwie Bożym. Jego uczniowie, czyli apostołowie głosili nauki Jezusa wielu ludziom. Zdażyło się wiele cudów za sprawą Jezusa. Ludzie po jego śmierci przekonali się, że ukrzyżowali Syna Bożego. Na ziemi miały też miejsce objawienia Maryji, Jezusa. Ludzie którym się objawili rozpowiadali to zdarzenie. Ci którzy, wierzyli w Boga, wiedzieli także, że mówią prawdę. Religia jest także przekazywana z pokolenia na pokolenie. To jest bardzo ważne w życiu chrześcijańskim.
3 3 3