Zadanie.1.
Ciało o masie 2 kg porusza się z pręndkością 5 m/s <w ułamku m/s> jąką prędkość uzyska to ciało, jeżeli w czasie trzech minut będzie na niego działać siła o wartości 0,2N.
Zadanie.2.
ciało pod działaniem stałej siły 3N porusza się z przyśmieszeniem 1,5 m/s²<równiez w ulamku> z jakim przyspieszeniem będzie poruszać sie to ciało przy diałaniu na niego.

Proszę do tych zadań
☻Dane;
☻Szukane;
☻Wzór;

1

Odpowiedzi

2009-11-30T18:18:39+01:00
Zadanie 1
m = 2kg
v0 = 5 m/s
t = 3 min = 180s
F = 0,2N
v = ?

a = F/m
a = (v-v0)/t

(v-v0)/t = F/m
v-v0 = F*t/m
v = F*t/m + v0
v = 0.2*180/2 + 5 = 23 m/s

zadanie 2
Coś nie do końca przepisane zadanie :/ zakładam tylko, że
F = m*a => m = F/a więc m = 2kg
więc pewnie będzie potem trza tylko podstawić do wzoru a = F / m