Odpowiedzi

2009-11-30T17:55:42+01:00
Reforma wojskowa Mariusza polegała na tym, że przekształcił on armię obywatelską w zawodową, która miała lepsze możliwości do spełniania zadań militarnych. Armię podzielono na części składowe, główną jednostką był legion, który spełniał obowiązki ciężkiej piechoty. Dzielił się on na kohorty. Liczył 10 dobrze zorganizowanych kohort.
19 4 19
2009-11-30T17:59:25+01:00
Konsul Gajusz Mariusz przekształcił rzymską armię z poborowej w zawodową. Broni i ekwipunku dostarczało każdemu żołnierzowi państwo, dlatego do wojska zaczęli wstępować przede wszystkim nieposiadający majątku proletariusze. W reformie Mariusza kryło się poważne niebezpieczeństwo dla republiki, ponieważ odtąd żołnierze stali się całkowicie zależni od swojego dowódcy. Ambitny wódz miał do dyspozycji legionistów gotowych pójść za nim w ogień. Reforma Mariusza przyniosła jednak pożądany skutek: zreorganizowana armia rozgromiła Cymbrów i Teutonów. Gajusz Mariusz stał się dla Rzymian bohaterem.
13 3 13