Odpowiedzi

2009-11-30T17:58:25+01:00
Zagrożenia ekologiczne naszej planety: zjawisko wzrostu efektu cieplarnianego, dziura ozonowa, kwaśne deszcze.Wzrost efektu
cieplarnianego -Atmosfera zawiera duże ilości dwutlenku węgla, pary wodnej i innych gazów cieplarnianych. Promieniowanie słoneczne bez problemu przenika przez atmosferę i jest pochłaniane przez powierzchnię Ziemi. Tam zamieniane na ciepło (jest to zupełnie inny rodzaj promieniowania) powraca do atmosfery. Ciepło, inaczej niż promieniowanie słoneczne, jest zatrzymywane przez gazy cieplarniane, co przyczynia się do podwyższania temperatury powietrza. Zjawisko to nazywa się efektem cieplarnianym i jest niezbędne do życia na Ziemi. Sprawia, że średnia temperatura powietrza na naszej planecie wynosi +15oC (gdyby nie efekt, byłaby o 30oC niższa!!!). Gdzie zatem jest problem? Nadmierna produkcja gazów cieplarnianych w wyniku działalności człowieka przyczynia się do niekontrolowanego wzrostu efektu cieplarnianego, a tym samym wzrostu temperatury – grozi to stopnieniem lodowców na Antarktydzie oraz podniesieniem się poziomu mórz i oceanów.
Dziura ozonowa Występująca w atmosferze warstwa ozonu, pochłania tę część promieniowania słonecznego, która jest bardzo niebezpieczna dla życia na Ziemi (tzw. promieniowanie ultrafioletowe). Nadmierne wytwarzanie freonów (przy produkcji lodówek, dezodorantów) przyczynia się do niszczenia tej warstwy. Zjawisko to nazwano obrazowo tworzeniem się dziury ozonowej. W jej wyniku na powierzchnię Ziemi przedostaje się niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe, powodujące u ludzi nowotwory skóry, a nawet utratę wzroku.
Kwaśne deszcze - Produkowane przez przemysł zanieczyszczenia (tlenek węgla, siarki, azotu) dostają się do atmosfery, gdzie łączą się z wodą, w wyniku czego powstają (bardzo rozcieńczone) kwasy. Kwaśne deszcze powodują ogromne straty w rolnictwie, prowadzą do degradacji gleb, wpływają także na przyspieszenie procesów niszczenia zabytków (np. pomników).