Odpowiedzi

2014-12-06T23:14:06+01:00

Głównym problemem utworu ” Antygona „ jest konflikt między racją Kreona, władcy broniącego interesu państwa, a racją Antygony kierującej się naturalną powinnością siostry i odwiecznymi boskimi prawami. Tragizm polega na nieustannym konflikcie miedzy tymi dwiema równorzędnymi racjami, których starcie prowadzi do katastrofy. Kończące utwór przesłanie odnosi się zarówno do ludzi lekceważących Waldze ziemską, jak i ludzi nieuznających odwiecznych praw boskich.

                Konflikt tragiczny jest jedną z głównych cech tragedii greckiej. Charakteryzuje się ona także specyficzną budową. Utwór rozpoczyna prolog, pełniący funkcję ekspozycji i parados- inicjalna pieśń chóru. Poprzedzają one pięć  epejsedionów- części wypełnionych dialogami bohaterów, które są przeplatane kwestiami chóru, czyli stasimonami. Zakończenie tragedii stanowi eksodos, czyli przynoszący rozwiązanie komentarz, zawierający moralne przesłanie.

                „Antygona” posiada wszystkie cechy klasycznej tragedii antycznej. Jej konstrukcja została podporządkowana zasadzie trzech jedności: miejsca , czasu i akcji. Miejscem akcji jest dziedziniec pałacu Kreona, zaś przedstawione wydarzenia  rozgrywają się w ciągu jednego dnia. Akcja tragedii ogranicza się do jednego wątku- pogrzebania brata i kary za ów czyn.

                Zgodnie z zasadą decorum bohaterami tragedii  mogli być tylko członkowie wysokiego rodu- w tym wypadku rodu królewskiego, a brutalne wydarzenia rozgrywały się poza sceną i były relacjonowane przez postacie.

                „Antygona” należy do najwybitniejszych osiągnięć tragedii antycznej.