Odpowiedzi

2012-09-06T17:27:56+02:00

1.ponieważ woda ma mniejszą temperaturę wrzenia więc zamienia się w gaz w wyższej temperaturze niż metan, w wodzie występują również wiązania wodorowe, a w metanie nie.

2.lepiej rozpuszcza się kwas solny niż cząsteczka O2, ponieważ kwas jest cząsteczką polarną jak woda (cząsteczka O2 nie jest polarna), a zasada mówi, że podobne rozpuszcza się w podobnym.