Odpowiedzi

2009-05-28T18:50:57+02:00
Podświadomość- termin wprowadzony przez S. Freuda na oznaczenie pośredniej warstwy psychiki między świadomością a nieświadomością. Tkwią w niej treści, które nie są przez człowieka aktualnie uświadamiane, ale które kiedyś był w jego świadomości.

2009-05-28T18:59:39+02:00
Nadświadomość ( superego) : To jedna ze struktur osobowości w modelu psychoanalitycznym, obok ego i id. Superego stanowi wewnętrzną reprezentację wartości moralnych i ideałów uznawanych przez daną społeczność, które przekazywane są dziecku przez rodziców w procesie socjalizacji. Główne funkcje superego to : hamowanie impulsów id, przekonywanie ego, aby cele realistyczne zastąpiło moralnymi. Jest to ostatni wykształcający się element osobowości, kształtuje się pod wpływem kar i nagród stosowanych przez rodziców. Superego jest sferą moralną człowieka. Superego jest jednym z podstawowych pojęć w psychoanalizie Zygmunta Freuda.

podświadomość : pojęcie podświadomości wyeksponował w psychoanalizie zwłaszcza Zygmunt Freud. Podświadmość jest czymś pomiędzy nieświadomym ludzkim ciałem a umysłem logicznym człowieka. Podświadomość ma niezwykle istotny wpływ na życie codzienne - nasze działanie jest uzależnione od świadomego przemyślenia danego tamatu, podjętych decyzji a także od podświadomych uwarunkowań na dany temat. Podświadomość jest obszarem człowieka, świadomości pozaracjonalnej, którym zajmuje się tradycyjna psychologia.
2009-05-28T19:06:14+02:00
Podświadomość to termin wprowadzony do psychologii,często błędnie utożsamiany z pojęciem przedświadomości. Pojęcie podświadomość występuje również w ezoteryce, w technikach motywacyjnych i systemach duchowych.Możemy poprzez zastosowanie technik docierania do podświadomości możemy istotnie zmienić swoje możliwości życiowe.Programując pozytywnie swoją podświadomość otwieramy zablokowane pokłady energii emocjonalnej i życiowej.


Nadświadomość to nauka zachodnia która nie docenia wartości takich stanów jak sny,fantazje,wizje , indywidualne stany twórcze,genialna pamięć itp.Nadświadomość z punktu widzenia jest jednym z trzech umysłów i tą częścią nas, którą kontaktujemy sie z kosmosem.Nasza nadświadomość w chwili gdy przychodzimy na świat na bardzo dobre połączenie z umysłem świadomym.Doznania prapsychiczne są dziełem naszej Nadświadomości.