Obwód elektryczny składa się z baterii o oporze wewnętrznym r = 2W, spiętej opornikiem R = 100W , do którego
równolegle jest podłączony woltomierz o oporze = 400W V R .
a) Narysuj schemat tego obwodu.
b) Jaki prąd płynie przez woltomierz, gdy wskazuje on napięcie U = 40 V?
c) Ile wynosi wówczas natęŜenie prądu płynącego przez baterię?
d) Oblicz siłę elektromotoryczną baterii

Bardzo ważne

1

Odpowiedzi

2009-05-29T09:52:53+02:00
R = 2 ohm
R = 100 ohm
Rv= 400 ohm

a)
w zał

b)
U=40 V
I=?
I=U/Rv
I=40/400
I=0,1 A

c)
I=U/R
I=U/Rz
Rz -opór zastępczy opornika R i woltomierza połączonych równolegle

Rz=R*Rv/(R+Rv)=100*400/500=40000/500=400/5=80 ohm

I=40/80
I=0,5 A

d)
SEM=?
SEM=I*r+I*Rz
SEM=0,5*2+0,5*80
SEM=1+40
SEM=41V
3 3 3