Odpowiedzi

2009-11-30T18:08:54+01:00
Występuje on z ropą naftową i złożami węgla kamiennego
Metan tworzy się w przyrodzie w wyniku rozkładu szczątków organicznych (stąd nazwa gaz błotny)
Metan jest składnikiem gazu ziemnego
1 5 1
2009-11-30T18:11:17+01:00
- znajduje się w gazie ziemnym
- występuje z ropą naftową
1 5 1