Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T18:20:34+01:00
Rodzaje czasownika:
*liczba pojedyncza:
-męski
-żeński
-nijaki
*liczba mnoga:
-męskoosobowy
-niemęskoosobowy

Odmiana:
-czasy,
-tryby,
-aspekty,
-strony,
-liczby,
-osoby,
-rodzaje.

Tryby:
*oznajmujący-wyraża obiektywny, neutralny stosunek mówiącego do wypowiadanej treści (Piszę artykuł).

*rozkazujący-wyraża rozkaz, życzenie lub prośbę (Przynieś książkę.). W trzeciej osobie pojawia się słowo „niech” (Niech przyjadą, niech czeka).

przypuszczający- wyraża niepewność, warunkowość lub wyrażone pośrednio życzenie. W tym trybie czasownik tworzony jest z osobowej formy czasownika i cząstki „by” (-bym, -byś, -byśmy itp.)
5 5 5