Odpowiedzi

2009-05-29T16:07:41+02:00
Wstęp

- Interpretacja tematu: podróż może przybierać różne formy (od przygodowej, poprzez turystyczną i rekreacyjną, po wygnanie i tułaczkę). Umieszczenie trzech kropek po ostatnim określeniu podróży wskazuje na możliwość samodzielnego wyboru innej opcji (np.: realizacja marzeń, odkrywanie nieznanego, podróż w czasie);

- Wybór omawianych opcji. Należy pamiętać o tym, że nie może być to jedna opcja, na co wskazuje druga część tematu: "podróż niejedno ma imię".

Rozwinięcie

- Omówienie wybranych przykładów wraz ze wskazaniem, jaki rodzaj podróży opisujemy. Przykłady pochodzą z arkusza (obowiązkowo jeden) oraz z literatury i/lub historii. W wypracowaniu należy omówić minimum 3 przykłady.

- Przykładowe teksty literackie: Biblia (np.: wędrówka narodu wybranego przez pustynię, nauczanie Jezusa w różnych miejscach biblijnej Palestyny); Mitologia (np.: wyprawa Argonautów, wędrówka Orfeusza po Hadesie); Karol Dickens, Opowieść wigilijna; Juliusz Verne, W 80 dni dookoła świata; Homer Odyseja; Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę; Miguel Cervantes, Don Kichote; J.R.R.Tolkien, Władca pierścieni; A.Sapkowski, Saga o wiedźminie;

- Przykładowe wydarzenia historyczne: wyprawy krzyżowe, wielkie odkrycia geograficzne, podróż Marco Polo do Chin, wędrówki kupców na szlakach handlowych, życiorysy polskich romantyków (np.: Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego), pielgrzymki Jana Pawła II; osiągnięcia polskich himalaistów.

Zakończenie - podsumowanie wniosków, czyli potwierdzenie słuszności tezy zawartej w temacie wraz z odwołaniem się (krótkim!) do wybranych przykładów.