Odpowiedzi

2009-11-30T19:31:40+01:00
Сочельник происходит двадцать четвертого декабря.Праздничный ужин начинается когда на небе появляется первая звездочка.Все элегантно сидят у стола.На какою резу белая скатерть а под нее сено.На столе стоят постные блюда:борщ с ушками,пельмени с капустой и грибами,кутья.компот itd...Чены семьи поют колядки.Как приближается полночь люди идет на торжественную службу в Костел.
2009-11-30T21:28:14+01:00
Tradycyjnie wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z pierwszą gwiazdką na niebie. Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, oznaczającej narodziny Jezusa, którą wg Biblii na wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej Królowie.
Kolację, w polskiej tradycji postną, rozpoczyna łamanie się opłatkiem, składanie życzeń, a także modlitwa i czytanie fragmentu Ewangelii według św. Mateusza lub Łukasza dotyczącego narodzin Jezusa.
Na stole, przykrytym białym obrusem z wiązką sianka pod spodem, ustawia się jedno nakrycie więcej niż jest uczestników wieczerzy. Jest ono symbolicznie przeznaczone dla niezapowiedzianego gościa, natomiast dawniej dla ducha przodków. Niegdyś wigilijna kolacja była mocno związana ze światem duchów, a dusze zmarłych krewnych były szczególnie wyczekiwane tego wieczoru. Aby nie wyrządzić krzywdy przybyłym, nie należało zajmować miejsca bez jego uprzedniego zdmuchnięcia, bo mogła na nim już siedzieć dusza.
Zwyczaj stawiania dodatkowego nakrycia szczególnie upowszechnił się w XIX wieku. Miał wówczas patriotyczną wymowę - w wielu domach miejsce to symbolicznie było zarezerwowane dla członka rodziny przebywającego na zesłaniu na Syberii.


Традиционно, канун Рождества начинается с первой звезды на небе. Это является символической ссылкой на рождественские звезды, который означает рождение Иисуса, который, согласно Библии на восточной стороне неба, увидел Трех Королей. Ужин в польской традиции поста, начинается нарушение пластины, что делает пожелания и молитвы и чтения части Евангелия от Луки. Матфея и Луки о рождении Иисуса. На стол, покрытый белой тканью sianka пучка под один набор, охватывающих более участников вечера. Он используется для символическом необъявленные гость, бывший духовных предков. Рождественский ужин когда-то связан с миром духов и души умерших родственников были особенно ожидала в этот вечер. Для того чтобы не причинить вреда прибыла, она не занимает места без его zdmuchnięcia, она больше не могла сидеть на душу ". Custom занавес добиться дальнейшего проникновения особенно в девятнадцатом веке. Затем он был патриотических красноречие - во многих домах является символическим местом был забронирован для члена семьи, который находился в ссылке в Сибири.