Pytaniaa abc ! Tylko nie strzelać !!!
1.Przedstawiciele którego poziomu troficznego odżywiają się wyłącznie roślinami? a) Producenci b) Konsumenci I rzędu c)Konsumenci II rzędu d) reducenci

2.Związek ukwiału i kraba jest korzystny dla obu – ukwiał pełni funkcję obronną, w zamian otrzymuje możliwość poruszania się. Opisana forma współżycia to : a)neutralizm b)mutualizm c)komensalizm d)protokooperacja

3.Grzyby są ciężkostrawne; ponieważ zawierają w ścianach komórkowych związek występujący także w pancerzu skorupiaków i powłoce ciała owadów. Związkiem tym jest : a)chityna b)celuloza c)glikogen d)suberyna

4.Owady mają określony plan budowy, którego pewna cecha jest stała. Jaka to cecha ? a )Dwie pary skrzydeł b)Stała ilość prostych oczek w oku c)Trzy pary odnóży krocznych d)Jednakowa ilość żyłek (tchawek) w skrzydłach

5.Najliczniejszą grupę kręgowców wodnych stanowią ryby. Wskaż przyczynę, która uniemożliwia rybom rozwój stałocieplności. A) Pokrycie ciała łuskami b)Różne sposoby wydalania związków azotowych c) Występowanie jednego obiegu krwi d) Sposób rozmnażania

6.Żyjące na lądzie dorosłe osobniki płazów muszą przebywać blisko zbiorników wodnych ze względu na a)błonę pławną między palcami b)małą ruchomość głowy c) brak klatki piersiowej d)rozmnażanie oraz rozwój ich larw

7.Matrycowy kwas rybonukleinowy (mRNA) inaczej nazywany jest informacyjnym RNA. Wyjaśnij, na czym polega jego rola.

3

Odpowiedzi

2009-11-30T18:18:12+01:00
1.a
2.b
3a

4c
5.d
6.a
7.rózni się on masą cząsteczkowa
1 1 1
2009-11-30T18:18:52+01:00
1.b
2.d
3.a
4.c
5.c
6.d
mRNA jest to RNA informacyjne, na jego nici odbywa się biosynteza białka, trójki nukleotydów (kodony) są odczytywane przez antykodony na tRNA
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T21:06:37+01:00
1.b
2.d
3.a
4.c
5.c
6.d

mRNA to kwas matrycowy. Jest w pierwszym procesie biosyntezy białka czyli transkrypcji. Transkrypcja to przepisywanie informacji z DNA na mRNA odbywa sie w jądrze. Póżniej odbywa sie translacja czyli przepisywanie informacji z mRNA na białka przy pomocy tRNA.

mam nadzieję, że pomogłam ;))) ;*
2 5 2