Drewniany klocek o objetości 50cm sześciennych pływa na powierzchni wody zanurzony w niej do połowy swojej objętości.Oblicz wartość siły wyporu i ciężar klocka.Przyjmij ,że gęstośc drewna wynosi 0,5g/cm sześcienny,gęstośc wody jest równa 1g/cm sześcienny,i g=10N/kg.

1

Odpowiedzi

2009-12-03T10:55:30+01:00
V = 50cm³
d₁= 0,5g/cm³ - gęstość drewna
d₂= 1g/cm³ - gęstość wody
g = 10N/kg
Fw = ?
Fg = ?
Siłę wyporu działająca na klocek równoważy ciężar klocka
czyli, że Fw = Fg

Ale policzymy osobno:

Fg = m * g = d₁* V * g
Fg = 0,5g/cm³ * 50cm³ *10N/kg = 25g * 10N/kg = 0,025kg * 10N/kg = 0,25N

Fw = d₂* ½V * g
Fw = 1g/cm³ * ½ *50cm³ * 10N/kg = 25g * 10N/kg = 0,025kg * 10N/kg = 0,25N

wyszło, że Fw = Fg
18 3 18