Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T19:49:17+01:00
Can - znaczy, że coś możemy robić.
Twierdzenia:
I can open the window.
[podmiot + can + czasownik bezokolicznik + reszta zdania]
Przeczenia:
I can't [can not] open the window
[podmiot + can + czasownik w formie podstawowej + resta zdania]
Pytania:
Can you open the window?
[Can + podmiot + bezokolicznk+ reszta zdania ?]

must - nakaz.

Twierdzenia:
You must tidy your room.
[podmiot + must + bezokolicznik + reszta zdania]
Przeczenia:
You mustn't go out.
[podmiot + mustn't [must not] + bezokolicznik + reszta zdania]
Pytania:
Nie ma .
a jeśli są to must + podmiot + bezokolicznik + reszta zdania ?

There is
There is flower in my hand.
There are:
Thera are many flowers around me.

Going to - przewidywania itp.

Twierdzenia:
I'm going to see my dentist today.
[podmiot + czasownik to be [am, are, is] + going to + bezokolicznik + reszta zdania]
Przeczenia:
She isn't going to cry.
[podmiot + to be w odpowiedniej formie +going to + czasownik + reszt zdania]
Pytania:
Is she going to feint ?
[to be + podmiot + going to + bezokolicznik]

Present Simple - coś co robimy regularnie

Twierdzenia:
I go to school every day.
[podmiot + bezokolicznik + reszta zdania]
W TRZECIEJ OSOBIE DODAJEMY -s lub -es.
She speaks Engilsh.
Przeczenia:
I don't live in Cracov.
He doesn't speak Spanish.
trzecia osoba doesn't
[podmiot don't/doesn't + bezokolicznik + reszta zdania]
Pytania:
Do they work in a school?
Does she like a pizza?
[trzecia osoba does.]
[do/does + podmiot + bezokolicznik + reszta zdania]

Presen Continous - używamy gdy mówimy, że robimy coś teraz.

Twierdzenia:
DODAJEMY -ing
I'm reading a book.
[podmiot + czasownik to be + czasownik z ing + reszta zdania]
Przeczenia:
They aren't watching TV.
She isn't watching TV.
[podmiot + aren't/isn't/am not + czasownik z ing + reszta zdania]
Pytania:
Are they watching TV?
Is she watching TV?
[are/is/am + podmiot + czasownik z ing + reszta zdania]

Past Simple - coś co się zdażyło kiedyś.

Twierdzenia:
PAMIĘTAJ O NIEREGULARNYCH CZASOWNIACH!
I saw a boring film yesterday .
[podmiot + czasownik w odpowiedniej formie (lub z -ed] + reszta zdania + yesterday/month ago (coś co określa przeszłość)
Przeczenia:
I didn't see this film.
[podmiot + didn't + bezokolicznik !! + reszta zdania]
Pytania:
Did you see this movie?
[did+ podmiot + bezokolicznik + reszta zdania ? ]

Starałam się , pomogło.?
Pozdrawiam!