Proszę o przetłumaczenie zdań. Normalnie na podstawowym. Z nicht , kein ;D

1. W klasie nie ma mikroskopu.
2. Kiedy Michał ma biologie?
3. Jakie są twoje zainteresowania?
4. Zofia nie jest kreatywna.
5. Czy masz 20 lat?
6. Czy lubisz rysować?
7. To nie jest linijka, to jest ołówek.
8. Czy masz słownik?
9. Czy we wtorki masz chemię?
10. Czy to jest twój zeszyt?

BARDZO PROSZĘ ;D

2

Odpowiedzi

2009-11-30T18:26:18+01:00
1. in der Klasse hat er kein Mikroskop.
2. wann hat Michael Biologie?
3. welche deine Interessen sind?
4. Sophie ist nicht kreativ.
5. hast du die 20 Jahre?
6. magst du zeichnen?
7. das ist kein ein Lineal, das ist der Bleistift.
8. hast du einen Wortschatz?
9. hast du eine Chemotherapie dienstags?
10. das ist dein Heft?


proszę bardzo :)
pozdrawiam .^^ ;p
2009-11-30T18:27:07+01:00
1. In the classroom there is no microscope
2. When Michael is biology?
3. What are your interests?
4. Sophia is not creative.
5. Are you 20 years?
6. Do you like to draw?
7. It is not a line, it is a pencil.
8. Do you have a dictionary?
9. Do you have a chemistry on Tuesdays?
10. Is this your notebook?