Na podstawie zapisu przebiegu reakcji chemicznej uzupełnij zdania.

tlenek srebra (I) + wodór = srebro + woda

Między tlenkiem srebra (I) a wodorem zaszła reakcja................. . Polega ona na tym, że wodór "odebrał" tlen od..................... i połączył się z nim, tworząc ................ . Srebro z tlenkiem srebra (I) "oddało" tlen wodorowi i powstało......................... . Utleniaczem w tej reakcji jest .............., gdyż ................................... . Reduktorem w tej reakcji jest ..............., ponieważ................................... .

1

Odpowiedzi

2009-11-30T18:39:59+01:00
Między tlenkiem srebra(I) a wodorem zaszła reakcja wymiany . Polega ona na tym, że wodór ,,odebrał tlen od tlenku srebra i połączył się z nim tworząc wodę. Srebro z tlenku srebra oddało tlen wodorowi i powstało srebro. Utleniaczem w tej reakcji jest srebro, gdyż redukuje się. Reduktorem w tej reakcji jest wodór, ponieważ się utlenia
2 1 2