W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym krawędź podstawy ma długość 12, a wysokość wynosi 8. Jakie pole ma przekrój zawierający wysokość podstawy i krawędź boczną?
a) 4
b) 24√3
c) 48√3
d) 24√2

Proszę o obliczenia i szybką odpowiedź.

1

Odpowiedzi

2009-05-29T11:59:13+02:00
Wysokość trójkata obliczamy z tw. pitagorasa bądź z własnośco trójkata równobocznego, że wysokość wynosi a pierwiastek z 3 /2 która w tm przypadku będzie wynosić 6 pierwiastek z 3
Po przekroju mamy prostokąt o bokach 6√3 (wysokość trójkata podstwy) i krawedz boczna 8 i obloczamy pole prostokata a*b, czyli P=6√3*8 = 48√3
2 5 2