1Zad.Uzupełnik tekst
Kwasy dysocjują na ......... wodorowe H⁺ i aniony ........ ......... .
Wodorotlenki dysocjują na kationy ...... i aniony ...........................OH.
Sole dysocjująna kationy .............. i aniony ......... ............. .

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-30T18:29:28+01:00
Kwasy dysocjują na ..kationy....... wodorowe H⁺ i aniony .reszty kwasowej....... ......... .
Wodorotlenki dysocjują na kationy ..metali.... i aniony ........wodorotlenowe...................OH.
Sole dysocjująna kationy ....metali .......... i aniony ......... .reszty kwasowej........... .
2 4 2
2009-11-30T18:30:26+01:00
Kwasy dysocjują na kationy wodorowe H⁺ i aniony reszty kwasowej .
Wodorotlenki dysocjują na kationy metali i aniony grupy wodorotlenowej OH.
Sole dysocjują na kationy metali i aniony reszty kwasowej .
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T18:31:11+01:00
A)kationy
b)reszty kwasowej
c)metali
d)grupy wodorotlenkowej
e)metali
f)reszty kwasowej
1 5 1