1. Uzupełnij łańcuchy pokarmowe :
.................->pantofelek->................
.................->jeżowiec->.................
2. Do tekstu charakteryzującego drożdże wkradły się błędy. Popraw je : przekreśli informacje fałszywe, a określania prawidłowe wpisz na czerwono nad odpowiednim fragmentem tekstu.
a) W komórce drożdży brak chloroplastów, dlatego są roślinami cudzożywnymi.
b) Drożdże w procesie odżywiana beztlenowego rozkładają alkohol etylowy od dwutlenku węgla i glukozy.
3. Czy świat mógłby istnieć bez bakterii ?

1

Odpowiedzi

2009-12-02T17:22:46+01:00
2. a) Grzyby należa do organiznów cudzożywnych, gdyż ich komórki nie mają ciałek zieleni. Odżywiają się martwą materią organiczną przekszatałcając ją w związki proste. Są więc saprofitami.

b) Drożdze w procesie odżywiania beztlenowego rozkładają alkohol i dwutlenek węgla.

3. Bez bakterii życie na Ziemi znikłoby w ciągu lat, bez bakterii w ogóle by się nie rozwinęło.
14 1 14