Wskaż grupę węglowodorów które odbarwiają grupę wodę bromową:
a)etylen, toulen,etyn
b)eten, acetylen, propen
c)benzen, cytloheksen,metan
d)etan,heksan,acetylen

wyjaśnij pojęcia
izomeria
szereg homologiczny

ch3---ch+br2->
ch3-ch=ch2+h20->

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T18:52:05+01:00
1.b
szereg homologiczny - to zbiór związków organicznych o podobnej budowie więc też właściwościach, w którym każdy kolejny związek ma w cząsteczce o jedną grupę -CH₂- więcej


Izomeria - zjawisko istnienia różnic w budowie lub właściwościach cząsteczek, które maja ten sam skład atomowy.

________________h h
________________| |
ch3---ch + br2 = h-c-c-h
________________| |
______________br2 br2


ch3-ch=ch2 + h2o -> ch3-ch(oh)-ch3
1 5 1