Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T19:03:34+01:00
Witaj nieznany mi organiźmie.
Mam dla Ciebie propozycję, jak widzisz bądź się domyślasz jestem wątrobą, chciałbym/abym ebyś pryjął mnie do siebie.
Teraz możesz sobie myśleć po co jest Ci potrzebny taki narząd,już wyjaśniam:
jestem wielofunkcyjnym gruczołem, ćzęścią układu pokarmowego(każdy żywy organim w jakiś sposób się odżywia). Jeśli chciałbyś wiedzieć to u ludi jestem położony pod przeponą, najwięcej jest mnie jednak w prawym podżebrzu, ale zajmuje również górne części nadbrzusza i lewego podżebrza, sięgając aż do linii sutkowej.
Może chciałbyś teraz poznać moją budowę makroskopową?Proszę bardzo. Wyróżnia się u mnie dwie powierzchnie: przeponową oraz na trzewną. Część przeponowa dzieli się jednak na:
*część przednią
*część prawą
*część górną
*część tylną
Można też u mnie wyróżnić cztery płaty: prawy, lewy, czworoboczny i ogoniasty. Jednakże ten podział nie odpowiada rzeczywistej anatomii wątroby, która posiada budowę segmentarną. Gruczoł ten składa się z 2 płatów i 8 segmentów. Granicą między płatami nie jest jednak więzadło sierpowate, ale linia przebiegająca od pęcherzyka żółciowego do żyły głównej dolnej (linia Cantliego). Rzeczywista granica między lewym i prawym płatem przebiega na prawo od więzadła sierpowatego. Każdy płat składa się z czterech segmentów. Podstawą segmentarnego podziału wątroby jest przebieg rozgałęzień żyły wrotnej, którym towarzyszą gałęzie tętnicy wątrobowej i przewodów żółciowych. Segmentem jest część miąższu wątroby zawierająca określoną gałąź żyły wrotnej, tętnicy wątrobowej i przewodu żółciowego. Segmenty i płaty wątroby oddzielone są od siebie przegrodami łącznotkankowymi. Segmentarne i płatowe układy naczyń i przewodów żółciowych nie wykazują na ogół wzajemnych połączeń. Wyjątek stanowią gałęzie żył wątrobowych. Podstawową jednostką anatomiczną wątroby jest zrazik, a czynnościową gronko. Przez wnękę wątroby (inaczej nazywaną wrotami wątroby) przechodzi tętnica wątrobowa właściwa, żyła wrotna wątroby oraz przewód żółciowy. Następnie wnikając do wnętrza narządu dzielą się kolejno na: tętnicę wątrobową międzypłacikową, żyłę wątrobową międzypłacikową oraz przewód żółciowy międzypłacikowy. Te trzy struktury odnajdujemy w tkance łącznej międzypłacikowej określając je nazwą triady wątrobowej. Wnikając do płacika dzielą się na tętnicę wątrobową śródpłacikową, żyłę wątrobową śródpłacikową oraz przewód żółciowy śródpłacikowy.
Krew do mnie doprowadana by była na dwa sposoby:
1. Żyła wrotna wątroby (układ wrotny) – płynie nią odtlenowana krew (tzw. krew czynnościowa) ze śledziony, żołądka i jelit, jest bogata w składniki odżywcze i sole mineralne, które wątroba przechwytuje i przetwarza
2. Tętnicą wątrobową właściwą doprowadzającą krew bogatą w tlen (tzw. krew odżywcza)
Warto jednak zauważyć, że pomimo iż żyła wrotna zawiera odtlenowaną krew więcej tlenu jest dostarczone właśnie przez żyłę wrotną a nie tętnicę wątrobową – ze względu na stosunek ilości dostarczanej krwi.
Natomiast odprowadana by była trzema żyłami wątrobowymi poprzez żyłę główną dolną do prawego przedsionka serca.
Głównym moim zadaniem jest filtracja Twojej krwi:
*neutralizuje toksyny (np. alkohol i inne używki, a także niektóre leki) – głównie barbiturany
*toksyczny amoniak przekształca w mocznik (cykl ornitynowy)
Poza tym:
*syntezuje czynniki krzepnięcia krwi
*przekształca puryny w kwas moczowy
*węglowodany przekształca w łatwo przyswajalną dla organizmu glukozę, a jej nadmiar w glikogen lub w tłuszcze (które magazynuje)
*aminokwasy metabolizuje w tłuszcze
*magazynuje żelazo i witaminy: A, D, E, niewielkie ilości B12 i C, które uwalnia w razie potrzeby
*wytwarza żółć (do 1,5 litra na dobę), która emulguje tłuszcze i powtórnie wykorzystuje zużytą sól żółciową
*produkuje i magazynuje niektóre białka surowicy krwi (np. albuminę)
*wytwarza i magazynuje enzymy
*buforuje poziom glukozy we krwi
*produkuje ciepło, bierze udział w termoregulacji (krew wypływa cieplejsza o 1 °C)
*zachowuje w organizmie substancje nadające się do ponownego wykorzystania, zbędne – wydala
*u płodu pełni funkcję krwiotwórczą
*gromadzi i reguluje ilość żelaza w organizmie.

Niestety, narażona jestem na różnego rodzaju choroby takie jak:
*zatrucia
*alkochol
*pasożyty
*infekcje wirusowe
*zaburzenia wrodzone(np.WZW typu A, B, C)
Ale jeśli będiesz o mnie dbać, ale bez przesady, niepowinieneś mieć ze mną jakichkolwiek kłopotów, bo wątpie, że kłopotem będzie pomaganie Twojemu funkcjonowaniu :).

Podsumowując, spełniam cztery funkcje:
-detoksykacyjną
-metaboliczną
-zapasową
-magazynującą.


większość informacji,może nawet wsystkie wziełam z wikipedii
1 5 1