Kwadrat ma bok 2 cm . oblicz
a) pole i obwód koła wpsanego w ten kwadrat
b) pole i obwód koła opianego na tym kwadracie .

zad. 2 sześciokąt foremny ma bok 6cm . oblicz pole koła opisanego na tym sześiokącie i pole koła wpisanego w ten szesciokąt .ile razy pole koła opisanego na tym sześciokącie jest większe od pola koła wpisanego w ten sześciokąt ?

zad. 3
okrąg ma promień 10 cm .oblicz pole wpisanego w ten okrąg :
a )kwadratu
b) sześciokąta foremnego
c) trójkąta równobocznegobardzo prosze jak najszybciej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T19:11:01+01:00
1) a.
P= πr²
jak bok ma dlugosc 2 to promien jest polowa czyli r=1
P=π

O= 2πr = 2π1=2π
b.
przekątna kwadratu jest średnica koła
d=a√2 = 2√2
srednica= 1/2 R = √2
P= π (√2)² = 2π
O = 2 π R = 2 * π * √2 = 2√2 π

2)
a = R = 6
pole kola opisanego
P= 36 π
pole koła wpisanego :
r = h trojkata
h= (a√3) / 2 = 6√3 / 2 = 3√3
P= π (3√3)² = 27 π

36/27 = 4/3 = 1,3 raza wieksze jets pole kola opisanego niz wpisanego

3)
a. r=10
d-przekatna kwadratu d=2r d=20
d=a√2 20=a√2 a=20/√2 = 20√2 / 2 = 10√2
P=a² = (10√2)² = 200
b.
r=10 = a
P= 6 * [(a²√3)/ 4] = 6 * 25√3 = 150√3
c.
2/3 wysokosci trojkata = 10
wysokosc trojkata= 10 * 3/2 = 15
sin60 = h / a
√3/2 = 15/a
√3a=30
a=30/√3
a=10√3

12 4 12