Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T18:39:05+01:00
Przyczyny:
kryzys (gdy w państwie panuje kryzys ludzie niezdolni do pracy np inwalidzi dostają niskie świadczenia i nie mają pieniędzy na jedzenie)
brak pracy (gdy na rynku brakuje pracy ludzie żyją na niskim poziomie życia)
patologia (w patologicznych rodzinach rodzice wolą wydać pieniądze na alkohol i używki niż na jedzenie)
niskie zarobki (po opłaceniu wszystkich opłat brakuje pieniędzy na jedzenie)
wojny (jedzenie jest przeznaczone dla wojska a dla zwykłych obywateli brakuje)
klęski żywiołowe (klęski spowodowały niskie plony i brakuje jedzenia)
1 5 1
2009-11-30T19:21:27+01:00
Najważniejszy czynnik przyrodniczy to susze. Powodują one wysychanie upraw oraz pastwisk. Innymi przyrodniczymi przyczynami głodu są powodzie i huragany, które niszczą uprawy. Za głód i niedożywienie są odpowiedzialni także ludzie. Wysoki przyrost naturalny, wojny, epidemie oraz nieumiejętna gospodaraka rolna to najważniejsze przyczyny głodu, wywołaneprzez człowieka. Jedną z najważniejszych przyczyn głodu na świecie są wojny i lokalne konflikty zbrojne. Bardzo wysoki przyrost naturalny występuje w krajach afrykańskich i azjatyckich, szczególnie na wsiach. Powoduje on, że każdego roku zmniejsza sie ilość żywności przypadająca na jednego mieszkańca. Do głodu i niedożywienia przyczynia się też nieumiejętna gospodarka rolna. Niewłaściwe stosowanie zabiegów agrotechnicznych może prowadzić do degradacji gleby, obniżenia poziomu wód powierzchniowych. Efektem tego są niższe plony roślin uprawnych.
2 3 2