Uzupelnij tekst
Związek Reński został utworzony przez...........w roku 1806 z szesnastu państw............. W ten sposób przestało istnieć ............................ zwane także I...................... . Wtym samym roku cesarz Francji ogłosił blokade............... która została skierowana przeciwko ....................... .
Polegała ona na zakazie kontaktów o charakterze....................między..................... a ...................... .
pilne dzięki

1

Odpowiedzi

2009-05-28T20:00:12+02:00
Napoleona
niemieckich
Królestwo niemieckie
Rzeszą
kontynentalną
Anglii
gospodarczym
Anglią
państwami uzależnoinymi od Francji
3 5 3