Liczba a i b są dodatnie. Zapisz:
a- sumę liczby 2 razy od a i liczby o 5 większej od b
b- kwadrat sumy liczby a i b
c- iloczyn liczby przeciwnej do a i odwrotności do liczby b
d- liczbę o 30% mniejszą od liczby a
e- liczbę o 120% większą od liczby b

3

Odpowiedzi

2009-11-30T18:52:01+01:00
A) 2a + (5+b)
b) (a+b)2
c) -a * 1/b
d) a - 0,3
e) b + 1,2
2009-11-30T18:59:24+01:00
2a+(b+5)
(a+b)^2
(-a)*(1/b)
0,7a
1,2b
2009-11-30T19:00:16+01:00
A) jezli wieksza to 2a jesli mniejsza to a/2, b+5
b)(a+b)^2
c)-a*1/b
d)0,7a
e)2,2b