1. Odwrotność liczby 1 i 1/3 wynosi : ..................
2Wartość wyrażenia √4i1/4 √2+1: (√3) do kwadratu .......
3.Klasa liczy 25 uczniów. Dziś w szkole nieobecni byli 3 uczniowie.Uczniowie obecni stanowią: .........

4.Kurtka z podpinką kosztuje 120 żł . Podpinka kosztuje 5 razy mniej niż sama kurtka bez podpinki. Ile trzeba by zapłacić za taką kurtkę bez podpinki ?

5. rozwiąż układ równań:
3x+2y=12
5x-4y=-2

2

Odpowiedzi

2009-11-30T19:03:16+01:00
1. 1⅟₃= 4/3
odwrotność=3/4
2. czy to całe jest pod pierwiastkiem: √4i1/4 ???
√4i1/4?√2 <- ? jaki tam jest znak
3. ((25-3)/25)*100%=88%
4. k+p=120
p=k/5

k+p=120
5p=k

5p+p=120
5p=k

6p=120
5p=k

p=20
5*20=k

p=20
k=100

5. 3x+2y=12 /*2
5x-4y=-2

6x+4y=24
5x-4y=-2
--------------
11x=22
x=2

3x+2y=12
6+2y=12
2y=6
y=3
2009-11-30T19:18:56+01:00
1) to 1 a 1/3 to 3
2)(√4)² = 4
(¼√2)² +1²:(√3)² =(1/16 × 2) + 1 : 3= 2/16 +1 : 3 = 1/8+1/3 =
= 3/24 + 8/24 = 11/24
3) 25-3 = 22
25 ---- 100%
22 ----- X
x=2200/25=88%
odp: obecni stanowią 88% wszystkich uczniów.
4) 120: 5= 24- tyle kosztuje podpinka
120- 24=96 - kurtka bez podpinki
5)
3x -2y=12
5x-4y=-2

3x=12-2y /:3
5x-4y= -2

x=4-⅔y
5×(4-⅔y)-4y=-2

x=4-⅔y
20-10/3y -4y=-2

x=4-⅔y
-4y-3⅓y=-2-20

x=4-⅔y
-7⅓y=-22 /:22/3

x=4-⅔y
y=-22×3/22- poskracają sie 22 ze sobą

x=4-⅔y
y=3

x=4-⅔y
x=4-⅔×3
x=4-6/3
x=4-2
x=2
x=2 y=3