Na zakupy atkasów historycznych do biblioteki przeznaczono 400 zł. Atlas historyczny w twardej oprawie kosztuje 26,50zł, a w miękkiej jest o 10% tańszy. Kupiono 10 atlasów w twardej oprawie i 5 w miękkiej. Ile zapłacono za wszystkie atlasy? Ile pieniędzy pozostało z kwoty planowanej na te zakupy?

2

Odpowiedzi

2009-11-30T18:52:17+01:00
26,50 - 100%
x - 90%

x= 23,85 zł

w twardej oprawie: 10* 26,50=265 zł
w miękkiej oprawie: 5*23,85=119, 25 zł

265+119,25=384,25 zł
400-384,25=15,75zł

odp: za atlasy zapłacono 384,25 zł, a z kwoty przeznaczonej na zakup pozostało 15,75 zł
2009-11-30T18:54:10+01:00
26,50 ZŁ - 10 %=23,85zł- CENA ATLASU W MIĘKKIEJ OPRAWIE
26,50 zł x 10=265 zł
23,85zŁx5=119,25zł
265zŁ+119,25zł=384,25zł
ODP.Za wszystkie atlasy zapłacona 384,25zł
Z planowanej kwoty pozostało 15,75zł.