1)Podaj masy atomowe następujących pierwiastkow chemicznych: a) rteci b) magnezu c)wapnia d)krzemu e)żelaza

2)Oblicz masy cząsteczkowe podanych substancji:
a)CI2 b)P4 C) KBr d)H2S e) NH3 f) Na2SO g) (NH4)2CO3
h)Mg3(PO4)2 i) MgO j) NaF k) CaO l) H2SO4

2

Odpowiedzi

2009-11-30T18:57:57+01:00
A) 200,59
b)24,305
c)40,08
d)28,0855
e)55,8457


a) 35,5 * 2=71 u
b)4*31 = 124u
c)39 + 80= 119u
d)2*1 + 32=34u
e)14+3*1=17u
f)23*2+32+16=94u
g) 17 *2 + 12 + 3*16=94u
h)24*3 + 2*31 + 8*16 = 238u
i)24+16=40u
j)23+31=54u
k)40+16=56u
l)2*1+32+4*16=98u
110 2 110
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T21:29:42+01:00
A) rteci 200,59u
b) magnezu 24.31u
c)wapnia 40.08u
d)krzemu 28.08u
e)żelaza 55.85u


a)CI2 35.5×2=71
b)P4 31×4=124
C) KBr 39+80=119
d)H2S 2+32=34
e) NH3 14+3=17
f) Na2SO₃ 23×2+32+16×3=126
g) (NH4)2CO3 14×2+8+12+16×3=96
h)Mg3(PO4)2 24×3+31×2+16×8=268
i) MgO 40
j) NaF 42
k) CaO 56
l) H2SO4 98
jednostka [u]
103 4 103
w punkcie f przy Na2SO₃ zamiast 3 powinno być 4 , ja mam tak w podręczniku