Wodospad Niagara składa się z dwóch części: Horseshoe Falls o wysokości 48m i American Falls o wysokości 51m. Oblicz , o ile stopni powinna ogrzać się woda po przepłynięciu przez obie części wodospadu. Energię oddaną do otoczenia należy pominąć. Ciepło właściwe wody wynosi około 4200 J/(kgK).

1

Odpowiedzi

2009-05-28T20:20:13+02:00
Energia potencjalna ulega zmianie na eenergie wewnetrzna:
Ep=ΔU

Ep=m*g*h
h=51m+48m=99m

U=c*m*ΔT

ΔT=?
c=4200 J/(kgK)

m*g*h=c*m*ΔT |: m

ΔT=g*h/c=10m/s²*99m / 4200 J/(kgK) =0,235 K
2 5 2