Na podstawie słownych zapisów reagentów napisz równania reakcji chcemicznych a nastepnie dobierz współczynniki stechiometryczne oraz okresl typ reakcji (reakcji:łączenia ,rozkładu,wymiany.

a)
glin+tlenek -tlenek glinu
............................... reakcja................................................
b)
tlenek srebra(1)-srebro+tlen
...................................... reakcja............................
c)
tlenek zelaza(2)+węgiel-zelazo+tlenek węgla(4)
..................................... reakcja...................................

2

Odpowiedzi

2011-08-26T09:47:30+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) 4Al + 3O2---->2Al2O3 ........reakcja syntezy
b) 2Ag2O---->4Ag + O2 .........reakcja analizy
c) 2FeO + C---->2Fe + CO2 ....reakcja wymiany

1 5 1
2011-08-26T10:24:06+02:00

a)\ 4Al+3O_2-->2Al_2O_3

typ reakcji: synteza(łączenie)

 

b)\ 2Ag_2O-->4Ag+O_2

typ reakcji: analiza(rozkład)

 

2FeO+C-->2Fe+CO_2

typ reakcji: wymiana

1 5 1