Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-30T19:04:22+01:00
Władza wykonawcza senat oraz urzędnicy magistratus.
Urzędnicy to konsulowie, pretorzy i dyktator
-urząd pretora
-urząd cenzora.
-dwóch trybunów plebejskich
Niższe urzędy
-edylowie kurulni i plebejscy
-kwestorzy
-komicje kurialne
-komicje centurialne
4 2 4
2009-11-30T20:30:06+01:00
- Senat

urzędnicy:
-Konsulowie
-Pretorzy
-Cenzorzy
-Edylowie
-Kwestorzy
-Dyktator
-Trybuni Ludowi

zgromadzenia:
-Centurialne
-Trybusowe

Ustrój społeczny:
-patrycjusze, plebejusze i niewolnicy
-arystokracja senatorska
-ekwici(przedsiębiorcy)
-proletariat(chłopi, którzy utracili gospodarstwa)
-grupa wolnych chłopów
-niewolnicy
9 4 9