Bardzo prosze o pomoc z tymi zadaniami
1 Jabłko o masie 80g spada z wysokosci 24m. Jaka będzie jego Ep 0,5s po jego spadaniu i z jaką szybkością uderzy w ziemię.
2 ciało wyrzucono pionowo do góry z powierzchni ziemi z szybkością początkową 1400km/h, jaką wysokość ciało powinno osiągnąc i jak długopotrwa jego spadek na ziemię.
3 Delfin o masie200kg mozw wzbic sie na maksymalną wysokość 3,2 m. Ile wyniesie jego EP i EK 8 cm nad wodą. Jak długo delfin przebywał poza wodą

1

Odpowiedzi

2009-12-03T16:54:23+01:00
1 ) m = 0,08 kg
S = 1/2 a * t²
a = F/m = 0,8 N / 0,008 kg = 10 m/s²
S = 5 m/s² * 0,25 s² = 1,25 m
h = 24 m - 1,25 m = 22,75 m
Ep = mgh = 22,75 m * 0,08 kg * 10 m/s² = 18,2 J

Ek u podłożu = 24 m * 0,08 kg * 10 m/s² = 19,2 J
Ek = m * V² / 2
V² = 2Ek / m = 38,4 / 0,08 kg = 480 m²/s²
V = 21,91 m/s

2 ) 1400 km/h = 388,88 m/s
Ek = m * V² / 2 = 0,08 kg * 151227,6544 m²/s² / 2 = 6049, 11 J

Ep = mgh
h = Ep / mg = 6049,11 J / 0,08 kg * 10 m/s² = 7561,38 m

S = 1/2 g * t²
t = √2S/g = √1512,276 = 38,88 s

3 ) Epmax = 200 kg * 3,2 m * 10 m/s² = 6400 J
Ep = 200 kg * 0,08 m * 10 m/s² = 160 J
Ek = Epmax - Ep = 6400 J - 160 J = 6240 J

Ek = m * V² / 2
6240 J = 200 kg * V² / 2
V² = 62,4 m²/s²
V = 7,9 m/s

g = V / t
t = V / g = 7,9 m/s / 10 m/s² = 0,79 s