Zad1.Zapisz wyrazenie.
a)Suma liczb -2,w,x,y
b)iloczyn liczb 13,p,q,r
c)kwadrat roznicy liczb z i w.
d)iloczyn liczby -5 i roznicy liczb a oraz b
e)roznica kwadratu liczby a i iloczynu liczb 3,b,c
f)iloraz roznicy liczb 3 oraz a i sumy liczb a oraz b .

Z gory dzieki... < 3

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T19:01:04+01:00
A) -2 + w + x +y
b) 13 × p × q × r
c) (z-w)²
d) -5 × (a-b)
e) a² - (3×b×c)
f) (3-a) : (a+b)
2009-11-30T19:01:40+01:00
A) -2+w+x+y
b)13pqr
c) (z-w)2 -->do kwadratu
d) -5* (a-b)
e) a2(do kwadratu) - 3bc
f) (3-a): (a+b)
2009-11-30T19:01:56+01:00
-2+w+x+y
13*p*q*r
(z-w)^2
(-5)*(a-b)
a^2-(3*b*c)
(3-a)/(a+b)