Odpowiedzi

2009-11-30T19:15:20+01:00
Nauka -
-Tales z Miletu (Talesowi z Miletu przypisuje się wiele twierdzeń z geometrii), -Archimedes (O liczeniu piasku, O kuli i walcu,O konoidach i sferoidach,O ciałach pływających, Elementy mechaniki)
-Pitagoras (twierdzenie Pitagorasa i inne osiągnięcia z zakresu matematyki)

literatura -
-Homer (Iliada i Odyseja)
-Sofokles (Antygona)
-Ajschylos (trylogia tragiczna Oresteja)

filozofia -
-Arystoteles (Poetyka, Metafizyka i wiele innych)
-Epikur (zasady)
-Platon (akademia Ateńska)
12 4 12