1 zadanie: Sukienka kosztowała 158 zł . W wyniku posezonowej przeceny cena spadła o 25% . Ile obecnie kosztuje sukienka?


2 zadanie : po podwyżce ceny o 20% kilogram żółtego sera kosztuje 9,60 zł . Jaja była cena przed podwyżką ?


3 zadanie : Kapitał 5000 zł wpłacono do banku na 12% rocznie . Oblicz odsetki po upływie 9 miesięcy .

2

Odpowiedzi

2009-11-30T19:07:42+01:00
1.
158-100%
39.5-25%

158-39.5=118,50 zł

2.
9.60-120%
1.60-20%
8-110%

3.
12%rocznie=1%miesięcznie
9m-cy=9%

5000-100%
50-1%
450-9%
4 1 4
2009-11-30T19:09:42+01:00
100%-25%=75%
75% z 158: 75/100 *158=3/4 *158=474/4=118,5(zlotych)

100%+20%=120%
120% z x= 9,60
1,2x=9,6
x=8(złotych)

9miesięcy to 9/12 roku=3/4 roku
3/4*0,12=0,09
5000*1,09=5450
4 5 4