1.OBLICZ DŁUGOŚĆ KRAWĘDZI SZEŚCIANU, KTÓREGO POLE POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ WYNOSI 726cm2

2.PROSTOPADŁOŚCIENNA SALA LEKCYJNA MA WYMIARY 9m * 6m *3m.
OBLICZ MASĘ POWIETRZA W TEJ SALI, PRZYJMUJĄC, ŻE JEGO GĘSTOŚĆ JEST RÓWNA 1,29 g\dm3.

3.BASEN MA KSZTAŁT PROSTOPADŁOŚCIANU. JEGO DŁUGOŚĆ JEST RÓWNA 25m,A SZEROKOŚĆ 12m. DO BASENU WLANO 480m3 WODY. JAKA JEST GŁĘBOKOŚĆ WODY W BASENIE ?

4. OBLICZ SUMĘ DŁUGOŚĆI WSZYSTKICH KRAWĘDZI SZEŚCIANU, KTÓREGO POLE POWIERZCHNI BOCZNEJ WYNOSI 784 cm2

5.PROSTOPADŁOŚCIENNA SALA LEKCYJNA MA WYMIARY 9,2m *6,3m*3,4m. OBLICZ MASĘ POWIETRZA W TEJ SALI, PRZYJMUJĄC ŻE JEGO GĘSTOŚĆ JEST RÓWNA 1,29 g/dm3.WYNIK PODAJ W KG.

6. BASEN MA KSZTAŁT PROSTOPADŁOŚCIANU. DŁUGOŚĆ BASENU JEST DWA RAZY WIĘKSZA OD JEGO SZEROKOŚCI. DO BASENU WLANO 2250m3 WODY TAK, ŻE GŁĘBOKOŚĆ WODY W BASENIE WYNOSIŁA 1,8m. OBLICZ DŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆ BASENU

BARDZO PROSZĘ PISAĆ DOKŁADNE OBLICZENIA Z GÓRY DZIĘKUJE ( ZADANIE NAJLEPIEJ ROZWIĄZANE DOSTANIE MIANO NAJLEPSZEGO) BARDZO PROSZĘ O POMOC !!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T19:22:04+01:00
Pc=6a^2
6a^2=726
a^2=121
a=11


V=9*6*3=162(dm^3)
d=m/V
m=d*V
m=1,29*162=208.98(g)

25*12*x=480
x=480/300
x=1,6(m)

Pb=4a^2
4a^2=784
a^2=196
a=14
S=12*a=12*14=168

9,2 *6,3*3,4=197,064
m=d*V
m=1,29*197,064=254,21256

2250=x*2x*1,8
1250=2x^2
625=x^2
x=25 -szerokość
2x=50 -długośc
Jakbyś chciał jeszcze bardziej szczegółowo to na priv, proszę ;)
3 5 3