Odpowiedzi

2009-11-30T19:12:03+01:00
Przede wszystkim to jest pakt o nieagresji miedzy ZSRR a III Rzeszą.
Więc na mocy tego układu, ZSRR i Niemcy stali się sojusznikami i nie mogli działać przeciwko sobie.
A przy okazji podpisania tego układu został zawarty również układ o podziale ziem polskich, ale to chyba nie o to w tym pytaniu chodzi