Zad3.Zredukuj wyrazy podobne w podanym wyrazeniu i oblicz jego wartosc liczbowa.
a)x - 2x + 3x - 4x dla x = -3
b)x + 2y + 3z - 4x - 5y - 6z dla x = 1,y = - 1/2 i z = 0,3
c)a + 0,1b + 0,2c - 0,2a - 0,3b - 0,4c dla a = 10, b = -20 . c = 30

Dziekii.. ; *

2

Odpowiedzi

2009-11-30T19:18:30+01:00
A)-2x= -2*(-3)=6
b)-3x+(-3y)+(-3z)=-3x-3y-3z=-3*1-3*(-0,5)-3*0,3=-3-1,5-(-0,9)=-3-1,5+0,9=-3,6
c)0,8a+(-0,2b)+(-0,2c)=0,8*10-0,2*(-20)-0,2*30=8+4-6=12-6=6
2009-11-30T19:20:30+01:00
A)x - 2x + 3x - 4x dla x = -3
x - 2x + 3x - 4x=4x-6x= -2x
-2*(-3)=6
b)x + 2y + 3z - 4x - 5y - 6z dla x = 1,y = - 1/2 i z = 0,3
x + 2y + 3z - 4x - 5y - 6z= -3y-3x-3z= -3*(-0,5)-3*(1)-3*(0,3)= -1,5-3-0,9= -5,4
c)a + 0,1b + 0,2c - 0,2a - 0,3b - 0,4c dla a = 10, b = -20 , c = 30
a + 0,1b + 0,2c - 0,2a - 0,3b - 0,4c=0,8a-0,2b-0,2c =0,8*(10)-0,2*(-20)-0,2*(30)=8+4-6=12-6=6
1 4 1