Zad3.Zredukuj wyrazy podobne w podanym wyrazeniu i oblicz jego wartosc liczbowa.
a)x - 2x + 3x - 4x dla x = -3
b)x + 2y + 3z - 4x - 5y - 6z dla x = 1,y = - 1/2 i z = 0,3
c)a + 0,1b + 0,2c - 0,2a - 0,3b - 0,4c dla a = 10, b = -20 , c = 30

Dziekii.. ; *

3

Odpowiedzi

2009-11-30T19:12:39+01:00
A) -4x podstawiam x i wychodzi 12
b)-3x -2x - 3z podstawiam x y iz wychodzi -3 + 1 -0,9=-2,9
c) 0,2a - 0,2b - 0,2c= 2-4-6=-10
2009-11-30T19:17:15+01:00
A)-2x= -2 * -3=6
b)-3x -3y -3z= -3 * 1 - 3 *1/2 - 3 * 0,3=-3 - 1,5 - 0,9=-5,4
c)0,8a - 0,2b - 0,2c=0,8 *10 - 0,2 * -20 - 0,2 *30=8 + 4 -6 =6
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T19:18:54+01:00
A)x - 2x + 3x - 4x dla x = -3
x - 2x + 3x - 4x=4x-6x= -2x
-2*(-3)=6
b)x + 2y + 3z - 4x - 5y - 6z dla x = 1,y = - 1/2 i z = 0,3
x + 2y + 3z - 4x - 5y - 6z= -3y-3x-3z= -3*(-0,5)-3*(1)-3*(0,3)= -1,5-3-0,9= -5,4
c)a + 0,1b + 0,2c - 0,2a - 0,3b - 0,4c dla a = 10, b = -20 , c = 30
a + 0,1b + 0,2c - 0,2a - 0,3b - 0,4c=0,8a-0,2b-0,2c =0,8*(10)-0,2*(-20)-0,2*(30)=8+4-6=12-6=6