Zakładamy że wzrost mężczyzn tworzy zbiór danych o rozkładzie normalnym z odchyleniem standardowym 5cm.Jak liczna powinna być próba, aby być pewnym(z prawdopodobieństwem 0,95), że średnia z tej próby nie różni się od średniej z populacji więcej niż o 1,0 (co do wartości bezwzględnej).

1