Odpowiedzi

2009-11-30T19:29:35+01:00
Reformy Marii Teresy:
a) uproszczenie i centralizacja najwyższych organów władzy,
b) reforma podatkowa,
c) na szlachtę i kler Austrii i Czech nałożono stałe podatki (po raz pierwszy w historii monarchii),
d) nowoczesny podatek dochodowy,
e) reformy prawa i sądownictwa:
- ograniczono sądownictwo patrymonialne na wsi,
- nowy kodeks karny – 1769 – utrzymywał kary cielesne, tortury, okrutne sposoby wykonywania wyroków śmierci,
f) reforma Kościoła – aby powiększyć dochody państwa i poprawić bilans siły roboczej w kraju:
- ograniczenie politycznych i ekonomicznych praw,
- zniosła przywileje podatkowe duchowieństwa,
- zakaz wywozu z kraju tradycyjnych danin na rzecz Rzymu,
- ograniczenie liczby świąt kościelnych,
- wprowadzenie utrudnień dla mężczyzn wstępujących do klasztoru,
g) reforma oświaty:
- rozciągnięcie szkół elementarnych na najmniejsze nawet osiedla,
- nauczanie elementarne wszystkich męskich poddanych,
- rozbudowa struktury szkół ponadpodstawowych,
- objęcie szkoleniem ok. 200 tysięcy dzieci i młodzieży,
Reformy Marii Teresy nie burzyły tradycyjnego łady społecznego, likwidowały tylko najróżniejsze wynaturzenia (nadmierny wymiar pańszczyzny, sąd szlachty mad chłopami, przywileje podatkowe szlachty i kleru).

Reformy Józefa II – następcy Marii Teresy „Józefinizm”:
Przejął wiele poglądów politycznych od swojej matki (zmarła w 1780), w przeciwieństwie jednak do niej otwarty był na nowatorskie sądy swej epoki:
a) zasada równości wszystkich ludzi wobec Boga i prawa,
b) wydał dekret regulujący sprawy kościelne oraz stosunki między dworem a wsią,
c) zmienił politykę wobec mniejszości religijnych – 1781 – patent tolerancyjny:
- równał w prawach protestantów z katolikami,
- zezwalał katolikom na zmianę wyznania,
- patent nie obejmował Żydów jednak umożliwiono im dostęp do niektórych zawodów, zastrzeżonych dotąd dla chrześcijan, dopuszczono do studiów uniwersyteckich,
d) udoskonalił państwo policyjne:
e) dążył do zapewnienia poddanym lepszych warunków życia:
- opieka prawna,
- opieka społeczna,
- w praktyce brutalnie interweniowano w życie intelektualne, religijne, ekonomiczne np. zakaz grzebania zmarłych w trumnach

Reformy Marii Teresy i Józefa II zapewniły austriackiemu Kościołowi katolickiemu całkowitą niezależność od Rzymu.