Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T13:56:31+01:00
Wawel-Schloss war der Sitz des Prinzen und der königlichen und politische Zentrum des polnischen Staates aus dem XI des XVI Jahrhunderts. War auf dem linken Ufer der Weichsel südlich von erbaute die Stadt investiert. Wawel-Hügel gehört zu den Wiesen überschwemmt Wasser der Weichsel und dem Erzgebirge perfekt auf die Verteidigung Einrichtung geeignet. Der östliche Teil des Hügels aufgebaut worden ist geringfügig höher bei den ersten, sondern aus Holz und Lehm Befestigungen deckte das gesamte Hügel. Das älteste Gebäude ist die Rotunde der Jungfrau, die süd-westlich von in 1968, entdeckte die Überreste der Kirche mehr oder weniger die gleichen wie die Rotunde der Zeit. Wawel-Kathedrale Die erste wurde in der Mitte des elften Jahrhunderts im Norden der Rotunde, trug einen Anruf St. Gereon. Rotunde kann in der Ausstellung "betrachtet werden Lost Wawel" Wände im Untergeschoss des bestehenden Gebäuden einen großen Eindruck.
Während dieser Zeit gab es ein quadratisches Gebäude auf dem Hügel, von dieser Stelle befindet sich in nord-westlichen Ecke des Innenhofes.
zamek Wawel był siedzibą książęcą i królewską oraz centrum politycznym państwa polskiego od XI do XVI wieku. Wzniesiony został na lewym brzegu Wisły na południe od lokowanego miasta. Wzgórze wawelskie położone wśród łąk zalewanych wodami Wisły i Rudawy znakomicie nadawało się na obronną siedzibę. Wschodnia część wzgórza nieco wyższa została zabudowana najwcześniej, ale drewniano-ziemne umocnieniami objęły całe wzgórze. Najstarszą budowlą jest tu rotunda NMP, na południowy-zachód od niej w 1968 roku odkryto relikty kościół mniej więcej z tego samego co rotunda okresu. Pierwsza wawelska katedra powstała w połowie XI wieku na północ od rotundy, nosiła wezwanie św. Gereona. Rotundę można oglądać na wystawie "Wawel zaginiony", mury znajdujące się w podziemiach obecnych budynków sprawiają niesamowite wrażenie.
W tym okresie znajdował się też na wzgórzu kwadratowy budynek, obecnie miejsce to znajduje się w północno-zachodnim rogu wewnętrznego dziedzińca.